วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกเวลาเรียน นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล

บันทึกเวลาเรียน นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล ชั้น ม.1
เลขที่


ชื่อ - สกุล

เดือน

พฤษภาคม 2555
สัปดาห์
1
2
3
วัน
พฤ
พฤ
พฤ
วันที่
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
ชั่วโมงที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
ด.ช.พุทธชัย    บุญก้อน

/
/
/
/


2
ด.ช.บุญนิธิกร    เอกศิริ

/
/
/
/


3
ด.ช.มงคล    ผลาผล

/
/
/
/


4
ด.ช.ทนา    พรมภูงา

/
/
/
/


5
ด.ช.นนทวัฒน์    ชาวไร่

/
/
/
/


6
ด.ช.ธีรวัฒน์    จันทร์แดง7
ด.ช.ไกรสิทธิ์    โสตพงษ์8
ด.ช.ณธีภัสร์ ฤกษ์ชัยโชติวัตร

/
/
/
/


9
ด.ช.ภัทรพล    บุญปก

/
/
/
/


10
ด.ช.ปกรณ์    วิทยารักษ์

/
/
/
/


11
ด.ช.ธนาพร   หนองดี

/
/
/
/


12
ด.ช.จิรวิทย์    ศรีทา13
ด.ช.ก้องเกียรติ    แฝงโกฏิ

/
/
/
/


14
ด.ช.อภิสิทธิ์    สำเภาทอง

/
/
/
/


15
ด.ช.เพชร    เพลากระโทก

/
/
/
/


16
ด.ช.บุญญา    บุญมาก

/
/
/
/


17
ด.ช.นภดล    สีหานาม

/
/
/
/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฎิทินภาควิชาฟุตบอล

ทะเบียนแบบฝึก