วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกพื้นฐานการเล่นฟุตบอล

1..แบบฝึกพื้นฐานการเล่นฟุตบอล
    1.1  การฝึกกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (โดย อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน)
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฎิทินภาควิชาฟุตบอล

ทะเบียนแบบฝึก