วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ทะเบียนเกียรติบัตร/วุฒิบัตร


ทะเบียนเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
ที่
เรื่อง
วัน  เดือน  ปี (ที่รับ)
ดูเอกสาร
1
C'LICENCE COACHING
2543
2
AFC/KNVB/NIKE "Youth Coaching Course"
10-20 ต.ค 2543
3
COACHING COURSE under GERMAN FOOTBALL ASSOCIATION
2-14 ก.ค.2544
4
COCA-COLA THAILAND FUTSAL COACHING COURSE
24-26 ก.ย.2554
5
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2552-2557
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฎิทินภาควิชาฟุตบอล

ทะเบียนแบบฝึก